Molntjänst

Alla av våra produkter erbjuder vi som molntjänst (cloud). Vi står för kapacitet och infrastruktur och du kommer snabbt igång, från valfri dator utan en komplicerad installation.

Snabb, säker och effektiv service med molntjänst

En molntjänst innebär teknik där stora skalbara resurser som processorkraft, lagring och funktioner finns som tjänster på internet, utan att teknisk kunskap behövs. Vi tar ett helhetsansvar för produkten och tar hand om uppdateringar, installation och säkerhetskopiering.  Det är enkelt att komma igång med Vitec Molntjänst och varje gång du startar molntjänsten sker en automatisk kontroll att den senaste versionen av produkten körs. 

Säkerhet i våra servrar

Under 2012 uppfördes Vitec Data Center i Umeå, med en ny primärhall och en uppgraderad sekundärhall. Grundpelarna är hög säkerhet, tillgänglighet och låg miljöpåverkan. Hallarna ligger på fyra kilometers avstånd, vilket ger möjlighet till katastrofsäkrande tjänster. 

Total effekt i Vitec Data Center är 1 megawatt med 50 000 virtuella servrar. Hallarna möter säkerhetscertifieringen ISO 27001 och enbart godkänd personal får röra sig utan ledsagare. Passering in och ut sker genom dubbla säkerhetszoner med loggning i passagesystemet. Branddetekering sker genom system som märker av rökpartiklar i och under rum, med automatisk brandsläckning med gas. 

Fördelar

Hög kvalitet

Många kunder upplever att kvaliteten är högre i Vitecs molntjänst jämfört med en lokal installation. Det beror på att kunder i molntjänsten alltid har den senaste versionen av programvaran och får servicereleaser så pass ofta att eventuella fel aldrig hinner upptäckas.

Alltid aktuell och snabb service

Med molntjänst sker automatisk uppgradering till den senaste versionen. Uppgraderingarna sker utanför kontorstid för att minimera störningar på verksamheten. Servicen blir också snabbare då vi inte behöver skapa konto för att komma åt er miljö.

En säker tjänst

Alla tjänster är skyddade av brandväggar och aktiva intrångsskydd som i realtid analyserar all nätverkstrafik till och från molntjänsterna. Vi genomför varje år säkerhetstester av externa säkerhetsföretag som hjälper oss att hålla säkerheten på topp. All data säkerhetskopieras regelbundet för att skydda er mot oavsiktliga förändringar.

Ökade möjligheter

Möjlighet att använda fler produkter, som till exempel Vitec Arena (Mina sidor), Vitec Identity (Single sign-on) och Hello Ebbot (chatbot driven av AI).

Integrationer

Det är enkelt att koppla Vitec med andra system. Vi har flera API:er, som till exempel det öppna standardiserade fastAPI och ett API för ekonomiska data, samt ett för behov vid marknadsföring. Det finns också möjligheter till kundanpassade exporter från vår molntjänst.

Hög tillgänglighet

Under 2021 var tillgängligheten 99,7 procent. Vi mäter tillgängligheten klockan 06:00 – 00:00 alla dagar. Nattetid sker underhållsarbete, som till exempel större säkerhetskopieringar eller uppdatering av servrar och infrastruktur.

Frågor och svar

Ni kan beställa en egen testmiljö i molnet där ni kan testa innan ni får den skarpa versionen. Denna miljö synkroniseras med er skarpa miljö.

Då måste ni komplettera med Vitecs molntjänst alternativt om ni har köpt licensen (nyttjanderätten) fortsätta använda produkterna, dock utan uppgraderingar, rättningar eller support. Har man ett abonnemang kan man fortsätta använda produkten till och med den 31 december 2023. 

FAQ