Fingrar som trycker på tangentbord och ett fält där lösenord skrivs in

Vitec Identity

Vitec Identity möjliggör en gemensam autentisering och auktorisering för produkter i Vitec Fastighet. Du kan alltså ha en och samma inloggning för samtliga Vitecs system.

Inloggning och identifikation

Vitec Identity hanterar inloggning och identifikation av användare, och erbjuder möjligheten att ha ett och samma inlogg till samtliga Vitecsystem.

Rollkoppling

Vitec Identity gör det både smidigt och säkert att hantera roller och behörigheter hos era egna system och Vitecs. Du kan koppla ihop rollen i företagets Active Directory (AD) med roller i Vitecs produkter. På så sätt räcker det att en person läggs in i AD för att personen ska ha tillgång till produkterna.

Exempelvis kan det finnas en roll som heter ”hyresadministratör” i AD, och när en ny person börjar läggs den till som den rollen. Personen blir då knuten till samtliga Vitecsystem med behörigheterna som hör till "hyresadministratör". Du behöver med andra ord inte administrera ett konto i varje enskild system, utan det räcker med en plats.

VI bygger på standardiserade protokoll (OIDC och OAuth2) och moderna tekniker vilket ger ett framtidssäkert och robust sätt att logga in i och hantera era användares behörigheter i Vitec-systemen.

Fördelar med Identity

Gemensam inloggning

Single Sign On (SSO) ger ett och samma inlogg till alla Vitecsystem.

Extra säkerhet

Tvåfaktorsautentisering (ADFS eller AAD) för användare.

Automatiskt nyskapande

Automatisk skapande av nya användare baserat på era AD-roller. Förenkla behörighetsprocessen vid exempelvis nyanställningar.

Automatisk inaktivering

Automatisk inaktvering av användare som slutar - inga säkerhetsluckor när medarbetare börjar och slutar.