Årehus väljer Vitec Energiuppföljning

För att effektivisera sin driftsuppföljning har Årehus valt Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Lägenhetshus fotat underifrån, vitt och gult hus med balkonger

Årehus är ett fastighetsbolag som ägs av Åre kommun. De är ett renodlat fastighetsbolag där den praktiska skötseln av fastigheterna handhas av en rad externa entreprenörer. De har bostäder och lokaler i större delen av kommunen. Syftet med verksamheten är att tillgodose behovet av bra hyreslägenheter, skolor, förskolor, vårdanläggningar, brandstationer, butiks- och industrilokaler samt god boendeservice till sina hyresgäster. Årehus har sedan tidigare produkter från Vitec för ekonomi, hyresadministration, marknadsföring, uthyrning, kundservice och teknisk förvaltning. Nu har de kompletterat sin installation med Vitec Energiuppföljning som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen kompletterar Årehus med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Andrew Kungsdahl, Vitec
070-016 02 91

Länkar:

Årehus AB >>
Fler kundnyheter >>