AB Bostäder i Borås når ut till fler via Boplats Sverige

AB Bostäder i Borås är Borås största allmännyttiga bostadsbolag, med lägenheter inom Borås tätort. De har nyligen i samarbete med Borås Stad och Högskolan i Borås gått med i Boplats Sverige – en marknadsplats för lediga hyresrätter – som ett steg för att nå ut till fler intressenter.

Vitt modernt lägenhetshus med balkonger och stora fönster.

Det hela började med att Borås Stad och Högskolan i Borås ville skapa en gemensam plattform för studentlägenheter i Borås. Tillsammans med dem fick AB Bostäder i Borås en presentation av Boplats Sverige, som är en marknadsplats som visar lediga hyresrätter. Den som letar nytt boende kan gratis söka bland tusentals lediga lägenheter i hela Sverige.
 ”Plattformen är enkel och översiktlig och lätt att navigera i” berättar Madeleine Carlsson, Kundservicechef på AB Bostäder i Borås, om första intrycket av Boplats Sverige. ”Det är en snygg sida som är tilltalande”.
 AB Bostäder i Borås hade under en längre tid haft en press på sig att marknadsföra sig på andra plattformar än sin egen hemsida. Detta bland annat för att bidra till att göra Borås Stad till en attraktiv stad att bo, arbeta och leva i.
 ”De plattformar som tidigare har presenterats som ett alternativ har inte gynnat vår verksamhet” konstaterar Madeleine. ”I och med samarbetet kring studentlägenheter i Borås Stad så fattade vi beslutet att använda oss av Boplats Sverige och ha samma plattform för marknadsföringen av alla våra lägenheter”.

 Hos AB Bostäder i Borås märktes dessutom ett tydligt ökat behov av att nå ut till fler intressenter, särskilt som de bygger många nya lägenheter. Totalt har de idag cirka 6600 lägenheter.
 ”Vi har märkt att vi behöver synas på fler arenor än bara vår hemsida. Att vi nu har integrerat Boplats Sverige med vårt eget fastighetssystem betyder att vi inte behöver göra några manuella handpålägganden i samband med våra publiceringar på vår egen hemsida. Jag ser bara fördelar med den här lösningen” avslutar Madeleine.

 

Är du intresserad av att marknadsföra lediga hyresrätter på Boplats Sverige?
Kontakta Mikael Georgsson »