AB Folkets hus i Stockholm startar Energiuppföljning

AB Folkets Hus i Stockholm har driftsatt Vitec Energiuppföljning för att kunna effektivt arbeta med att sänka energikostnader.

Vitt lägenhetshus med stora balkonger

Fastigheterna Folkets Hus och Norra Latin vid Norra Bantorget i Stockholm ägs och förvaltas av AB Folkets Hus i Stockholm. Verksamheten består av att hyra ut lokaler och genom dotterbolaget Bantorget Fastighets AB svara för drift och förvaltning. Hyresgäster i dag är Stockholm City Conference CentreScandic Norra BantorgetLe Bon Palais och Dansens Hus.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter