AB Kristianstadsbyggen, ABK väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får ABK utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

AB Kristianstadsbyggen (ABK) är Kristianstads kommuns största bostadsbolag. Deras huvuduppgift är att bygga nya fastigheter och att förvalta de ca 9 000 bostäder och 260 kommersiella lokaler de äger. ABK ägs av Kristianstad Kommunföretag AB som är moderbolaget i den koncern som Kristianstads kommun bildat för sina kommunala bolag. De är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och ute i bostadsområdena.
ABK har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, kundservice, webbplats, förvaltning och underhåll. Nu har de kompletterat sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar 

Läs mer >>

För mer information kontakta

Hélène Larsson-Schöön, Vitec
070-633 12 60

Länkar

AB Kristianstadsbyggen >>
Fler kundnyheter >>