AB Kristianstadsbyggen får nya tillskott i Vitec-portföljen

AB Kristianstadbyggen – vanligen förkortat ABK – är Kristianstads största bostadsbolag som förvaltar cirka 8 900 bostäder och 300 kommersiella lokaler. De har nyligen tecknat avtal för att ansluta sig till Boplats Sverige, som kan liknas vid ett Hemnet för hyresrätter, och ska dessutom under det här kvartalet uppgradera från Vertex Fastighet till Vitecs nya produkter Vitec Hyra och Teknisk Förvaltning.

Vitt modernt lägenhetshus med balkonger och stora fönster.

Med både Vitec Hyra, Vitec Marknad, Vitec Webbplats, Vitec Kundservice, Vitec Teknisk Förvaltning, Vitec Online och sedan två veckor tillbaka även Boplats Sverige så tillhör AB Kristianstadbyggen en av Vitecs större kunder sett till programvaror. Boplats Sverige är det senaste tillskottet i ABK:s portfölj och beslutet föddes ur en önskan från ABK att ha så stor spridning som möjligt av publiceringen av lediga objekt, samtidigt som de ville att det även fortsättningsvis skulle vara kostnadsfritt att stå i deras bostadskö. Det faktum att det inte kostar de bostadssökande något att stå i kö på boplatssverige.se var helt avgörande. ”Vi ser också vinster i att både kommunala och privata fastighetsägare kan ansluta sig så att kunderna då kan hitta lediga hyresrätter på ett ställe” säger Jeanette Wilson, Uthyrningsansvarig på ABK. ”På Boplats Sverige behåller vi som fastighetsägare kunddialogen”. Förhoppningen är att Boplats Sverige ska innebära ett bra komplement till ABK’s egen hemsida när nyproduktionen ökar. Jeanette Wilson ställer sig mycket positiv till framtiden med Boplats Sverige; ”Vi hoppas och tror att fler kommer att hitta till vår region när vi kan visa våra bostäder både regionalt och nationellt”.

 Utöver det nya tillskottet som AB Kristianstadbyggen får i Boplats Sverige, så är ytterligare ett projekt i full gång. Under det här kvartalet kommer de att lämna det gamla Vitec-systemet Vertex Fastighet bakom sig för att fortsätta in i Vitec Hyra och Vitec Teknisk Förvaltning, en övergång som betraktas med både hopp och lite oro från ABK. ”Vi tror att bytet kommer vara rimligt och ser fram emot att få ett modernt system med bättre användargränssnitt och förenklad sökbarhet och urvalsfunktioner av information” säger Jan-Ove Johansson, IT- och Systemansvarig på ABK. ”Men självklart är det lite skrämmande också; ABK är beroende av programändringar som införs i en version som kommer mycket nära inpå vår driftstart, vilket kan leda till att vi får problem med kvalitetssäkringen” tillägger han. ”Kalendertiden mellan sista konverteringen och driftstart är kort och vi tror att det kommer bli ett tidspressat schema för att stämma av och korrigera eventuella felaktigheter från konverteringen”.

 Att ta beslutet att lämna Vertex bakom sig var något som berodde mycket, om inte helt, på att Vertex inte längre utvecklas och att supporten av systemet upphör 2017. Att i det läget behålla Vertex var inget alternativ för ABK, som tecknade avtal för konverteringen i augusti 2016. När Jan-Ove får frågan vad han kommer att sakna i Vertex så följs frågan av en paus. ”Vad vi kommer att sakna… multifönsterhanter-ingen, kanske. Annars inte mycket”. Han tillägger också att något de definitivt inte kommer sakna är Oracle som databashanterare, av flera skäl.

  På frågan vad som finns för förväntningar inför konverteringen säger Jan-Ove ”Vi tror och hoppas att vi ska få ett system som lever med vår omvärld och ständigt förändrade krav, ett standardsystem utan en massa anpassningar, ett modernt gränssnitt och, förhoppningsvis, ett system som inte kräver konsultinsatser för att rätta till fel som vi tillåtits göra i gränssnittet”. Att ABK konverterar från ett Vitec-program till ett annat, och inte implementerar något helt nytt, ser Jan-Ove som en fördel. ”Vitec känner oss som kund sedan många år tillbaka och har kunskaper om vårt arbetssätt, vilket förenklar diskussionerna runt igångsättande av ett nytt system. Att starta ett helt nytt system med en annan databasstruktur tror vi hade inneburit mycket manuellt och tidskrävande arbete – nu förenklas förhoppningsvis datakonverteringen”.

 Med så många programvaror och lösningar från Vitec som ABK har i portföljen – allt ifrån Teknisk Förvaltning till Boplats Sverige – så är det oundvikligt att ställa frågan om huruvida det finns några fördelar med detta. ”Alla funktioner hänger ihop, och vi tycker att det kan vara enklare att ha en part att prata med om önskemål och eventuella problem – detta för att inte bli ’hängande’ mellan flera parter som skyller på varandra” avslutar Jan-Ove.


Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec