Acrinova Förvaltning väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Acrinova utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om sina produkter.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

Acrinova

Som börsnoterad fastighetskoncern är Acrinova relativt ung, men i bolagets styrelse och ledning finns över 200 års samlad erfarenhet av fastighetsägande, nyproduktion och förvaltning. Det är inom dessa tre affärsområden Acrinova aktivt bedriver sin verksamhet i Skåne och Blekinge. Med fokus på södra Sverige förvaltar de idag ett större bestånd av egna och andras fastigheter. I deras erbjudande ingår såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närheten till kunderna. Denna så kallade närförvaltning utgår från ett lokalt perspektiv och bygger på kunskap om fastigheterna genom egen personal. Acrinova har sedan tidigare Vitecs ekonomisystem för fastighetsbolag samt produkter för ekonomisk uppföljning, projektuppföljning, kontraktssimulering samt hyresadministration. Nu har de kompletterat sin Vitec-installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

• Webbinarium
• Filmguider och textguider
• Utbildningspaket
• Inspelade nyhetsgenomgångar
• Inspirationsföreläsningar

Läs mer >>

För mer information om Vitec Kunskap kontakta

Therese Ericson, Vitec
08-705 38 11

Länkar

Acrinova Förvaltning AB >>
Fler kundnyheter >>