Afa Fastigheter väljer Olovlig andrahandsuthyrning

För att kunna upptäcka otillåten andrahandsuthyrning väljer Afa Fastigheter att lägga till funktionen Olovlig andrahandsuthyrning.

Afa Fastigheter förvaltar och förädlar fastigheter till ett värde av 34,5 miljarder kronor i Stockholm och Malmö. Majoriteten är kommersiella fastigheter i form av kontor och hotell, där även kulturfastigheter och landmärken ingår. Afa Fastigheter utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv genom att ta ansvar för ekonomi, samhälle och miljö.

Olovlig andrahandsuthyrning

Olovlig andrahandsuthyrning, en tilläggsfunktion inom Vitec Hyra, ger möjlighet för hyresvärdar att kontrollera att bostadsadress stämmer mot folkbokföringsadress. Upptäcks avvikelser mellan dessa adresser meddelas det och presenteras. Funktionen kan schemaläggas eller startas manuellt.

För godkända andrahandsuthyrningar finns möjlighet att undanta personer och kontrakt. En annan möjlighet med olovlig andrahandsuthyrning är att hitta avflyttade hyresgästers nya adresser och kunna skicka direktfakturor. 

Funktionen är framtagen i samarbete med Creditsafe och för att kunna använda olovlig andrahandsuthyrning måste avtal skrivas med både Vitec och Creditsafe. Läs mer här >>

För mer information kontakta:


Anders Thörn, Vitec Bygg & Fastighet
070-016 02 91

Länkar:

Afa Fastigheter >>
Fler kundnyheter >>