AMF Fastigheter väljer Vitec ServicePaket

AMF Fastigheter har valt Vitec ServicePaket Plus för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Ljusa lägenhetshus med stora balkonger och gräsmatta runt om

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. De är inte bara ett traditionellt fastighetsbolag som hyr ut kvadratmetrar, de utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser, och kvarteren runt omkring. De spanar in i framtiden och vågar göra saker annorlunda som bidrar till samhällets utveckling. AMF Fastigheter har sedan tidigare Vitecs produkter för ekonomi, ekonomisk uppföljning och hyresadministration. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Stor Plus.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. 
Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service. 
I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår i Vitec ServicePaket. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar

AMF Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>