Aranäs tacklar vardagen med hjälp av heltäckande lösning

Aranäs är den största privata fastighetsägaren i Kungsbacka, med ett innehav av ca 2100 lägenheter samt ett stort antal lokaler. Från Vitec har de en heltäckande lösning med system för hyresadministration, teknisk förvaltning, kundservice, verksamhetsanalys och energi – system som ger stöd i vardagen när Aranäs genomför omfattande nybyggnations- och renoveringsprojekt.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

Aranäs har varit kund hos Vitec i många år. De har i dagsläget en heltäckande lösning med system som stöder allt ifrån hyresadministration till energiuppföljning. Aranäs har sitt säte i Kungsbacka, en expansiv kommun med en befolkningstillväxt om ca 1000 invånare per år. Tillsammans med Kungsbacka kommun har Aranäs ett gemensamt intresse och ansvar för att utveckla kommunen och dess attraktionskraft. I praktiken innebär detta att Aranäs inom de närmsta 10 åren planerar för nybyggnation av såväl hyresrätter som kommersiella fastigheter – projekt som är roliga, men också levererar utmaningar för både Aranäs och Vitec-systemen de använder. 

Helena Berggren, controller på Aranäs, berättar att utmaningarna i projekten är olika beroende på för vem de bygger.
”Just nu genomför vi ett stort renoveringsprojekt i en befintlig bostadsfastighet och där ligger den största utmaningen i att våra hyresgäster ska vara nöjda under renoveringen. De boende flyttar till en tillfällig bostad under ca 12 veckor och flyttar sedan tillbaka till en nyrenoverad lägenhet. Det är av största vikt att de får information om processen så att de känner sig trygga. Idag, halvvägs genom renoveringen, har vi 100% nöjda hyresgäster vilket såklart känns jätteroligt”.
Hon fortsätter med att berätta att hon tror att många av utmaningarna när man bygger eller renoverar finns inom den egna organisationen. För ett par år sedan deltog Helena på Vitec’s kundevent VitecDagarna, och lyssnade bland annat på när Skövdebostäder delade med sig av erfarenheter från både lyckade och mindre lyckade projekt. 
”Det vi framförallt tog med oss därifrån var vikten att involvera hela organisationen. Numera jobbar vi i projektgrupper med samtliga avdelningar representerade, vilket jag tror är en framgångsfaktor. Vi behöver hela tiden tänka på samarbetet och kommunikationen mellan avdelningarna för bästa resultat”. 

De omfattande projekt som Aranäs är involverade i kräver moderna system som levererar det dom ska. Helena berättar konkret hur flera av Vitec’s system hjälper till i processen.
”Vitec Hyra hjälper oss med olika avgiftstyper för att få rätt information om intäkterna i bokföringen, Vitec Marknad använder vi för processen med in- och utflyttning i lägenheterna och i Teknisk Förvaltning lägger vi in uppgifter om vad vi har renoverat i respektive lägenhet. Projektmodulen i Vitec Verksamhetsanalys hjälper oss med den ekonomiska uppföljningen av projekten, och genom detta system får alla tillgång till samma ekonomiska information samtidigt.” 

Att ha en heltäckande lösning från en och samma leverantör kan upplevas som en nackdel i vissa sammanhang. Man blir beroende av en motpart, som Helena påpekar. Men hon belyser även de många fördelar som finns.
”Den största fördelen är framförallt att produkterna är integrerade och ”pratar” med varandra. Vi har således inte behövt bygga några kopplingar mellan dem. Med en och samma leverantör slipper vi dessutom vända oss till olika parter när det uppstår problem.” 

Slutligen kommenterar Helena att det långa samarbetet med Vitec har spelat stor roll i implementationsprojekten. Det har inte alltid varit lätt att få full uppmärksamhet från Vitec’s många gånger fullbokade konsulter, men kontakten har varit positiv och Helena har alltid upplevt de som jobbar på Vitec som hjälpsamma.
”Vårt långa samarbete med Vitec samt att vi har samtliga produkter från Vitec har gjort att vi har lärt känna er och ni har lärt känna oss och hur vi arbetar, vilket är en stor fördel” avslutar hon.


Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec