Arlandastad väljer Vitec

Arlandastad väljer Vitecs systemstöd för att effektivisera sin ekonomi- och hyresadministration.

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Verksamheten drivs inom två kärnområden – fastighetsförädling och fastighetsförvaltning. De har hittills haft fokus på att förädla ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Arlanda. Genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlas till helt nya verksamheter har de varit med och skapat Sveriges första flygplatsstad. Arlandastad Group har sedan starten skapat förädlingsvärden om 3,9 miljarder kronor och har idag en balansomslutning på drygt 6 miljarder kronor samt en projektportfölj på cirka 30 miljarder kronor.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Ekonomi

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För fastighetsbranschen hanterar systemet effektivt alla aspekter inom fastighetsförvaltning som till exempel flerbolagshantering, redovisning på upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, projektuppföljning, anläggnings- och inventarieredovisning med komponenthantering samt låneadministration.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec
070-779 97 57

Länkar

Arlandastad Holding AB >>
Fler kundnyheter >>