Backahill adderar Vitec Energiuppföljning

Backahill väljer att köpa in Vitec Energiuppföljning. Sedan tidigare har de Vitec Hyra, Kunskap och Teknisk Förvaltning.

Backahill AB är ett familjeägt bolag som bildades 1998 som har rötterna i Ängelholm och på Bjärehalvön. Grunden i företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. 

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Backahill AB
Fler kundnyheter