Bofast går in i molnet och väljer Arena

Bofast väljer att gå över till molnet för snabbare och säkrare service, samt Vitec Arena för att förenkla för hyresgäster.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Bofast verksamhet är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med inriktning på både bostäder och kommersiella lokaler i framför allt västra Sverige. Förvaltningen sker huvudsakligen med ett 20-tal egna medarbetare. Kontoret är beläget i Hyltebruk på gränsen mellan Småland och Halland.

Sedan starten har bolagets verksamhet succesivt ökat och innehar bolaget ca 1 200 lägenheter och lokaler. Ytan uppgår till ca 172 000 kvadratmeter.

Vitec Arena/Mina sidor 

Idag förväntar sig hyresgäster att själva kunna utföra ärenden alla dagar i veckan under dygnets alla timmar. Via Vitec Arena kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar för objekt som de hyr och möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

För mer information kontakta:

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar:

Bofast>>
Fler kundnyheter >>