Boplats Sverige - ett Hemnet för hyresrätter

När Charlotte Albertsson, affärsområdeschef på Helsingborgshem AB, först hördes talas om Boplats Sverige så hade de nyligen fått ett uppdrag från styrelsen att utreda frågan om kommunal bostadskö alternativt marknadsplats som skulle underlätta för den som sökte bostad. När det sedan blev dags att hitta en teknisk lösning så föll valet på den då nystartade sajten Boplatssverige.se.

Vitt modernt lägenhetshus med balkonger och stora fönster.

Boplats Sverige är en marknadsplats för lediga hyresrätter, och en snabbt växande sajt. Konceptet innebär att lediga lägenheter samlas på en plats och sökande kan enkelt och gratis hitta en ledig och lämplig hyresrätt på sajten.

  Helsingborgshem AB fick, för drygt två år sedan, uppdraget från styrelsen att göra det lättare för bostadssökande att hitta boende. Ett stort fokus i uppdraget låg dessutom på att tänka större än bara Helsingborg och prioritera hela nordvästra Skåne. Helsingborgshems mål var bland annat att vara ett stöd i stadens ambition att växa, samt att säkerhetsställa uthyrningen av nyproducerade och andra lägenheter i prisklasser som kräver en mer aktiv uthyrning. Man beslutade att en gemensam marknadsplats, utan gemensam kö, var det bästa alternativet då man ansåg att en kommunal bostadskö inte skulle lösa de uppsatta målen då intresset att delta var för lågt.

  När Charlotte Albertsson, Affärsområdeschef på Helsingborgshem, hördes tala om Boplats Sverige så hade beslutet om en gemensam marknadsplats nyligen fattats, och Charlotte ansåg att Boplats Sverige beskrev sig själva precis så som de hade definierat kraven kring en marknadsplats. Därför blev det naturligt att valet föll på då nystartade Boplats Sverige.

  Trots vad som kändes som en ”perfect match” så fanns det vissa tveksamheter när samarbetet inleddes. ”Tveksamheterna som fanns var främst kopplade till att Boplats Sverige var så pass nytt. Skulle det växa eller försvinna? Skulle Vitec vara villig att investera vidare? Och så vidare” kommenterar Charlotte. Det fanns dessutom en del tekniska problem med sajten, främst kring bildhanteringen, som fortfarande är under förbättring. Efter noga övervägande så bedömde Helsingborgshem att Vitec hade en vilja att driva och utveckla sajten vidare, och samarbetet inleddes.

  Idag har Boplats Sverige 50 anslutna hyresvärdar och sajten befinner sig i en positiv, uppåtgående spiral. Trots den ljusa framtidsutsikten så påpekar Charlotte att det ännu är lite för tidigt att utvärdera effekten. ”Att sätta en ny marknadsplats på kartan tar tid, och fokus måste vara på att få med fler bostadsbolag runt om i Sverige för att kunna etablera Boplats Sverige som den naturliga marknadsplatsen” säger hon. ”Positivt är att fler och fler ansluter sig, så vi är på god väg”.

 Charlotte sitter nu som ordförande för Boplats Sveriges användargrupp i nordvästra Skåne med omnejd, tillsammans med 15 bolag; bland annat Brogripen, Rikshem, Garnito, Hässlehem och Ängelholmshem. Charlotte är dessutom invald i Boplats Sveriges referensgrupp på riksnivå. Tillsammans med referensgruppen beslutar Charlotte om gemensamma marknadsaktiviteter kring Boplats Sverige. Hon kommenterar att samarbetet inom referensgruppen fungerar mycket bra och att de har en god samsyn kring marknadens behov och förväntningar. På frågan vad Charlotte har för förhoppningar om framtiden med Boplats Sverige svarar hon: ”Att Boplats Sverige ska bli ett ’Hemnet för hyresrätten’, den samlade marknadsplatsen dit det är självklart att leta bostad.”


Artikelskribent: Iseline Dahlen