Bostaden i Umeå väljer Hello Ebbot - framtidens digitala medarbetare

Bostaden i Umeå satsar hårt på service och kundkontakt. Lagom till sommaren introducerar man sin nya digitala medarbetare ”Bodil” som då blir tillgänglig dygnet runt för att svara på frågor och därmed öka servicenivån. Hello Ebbot som har skapat ”Bodil” är pionjärer inom teknologin Conversational AI: konsten att digitalisera konversation med hjälp av Artificiell Intelligens. De har tagit fram den digitala medarbetaren som hjälper kunder att automatisera stora delar av sin verksamhet och kundkontakt.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

AB Bostaden i Umeå

Bostaden är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 14 500 lägenheter och korridorsrum i Umeå kommun. De är den största uthyraren av studentbostäder i Umeå och hyr även ut kommersiella lokaler. De är cirka 180 anställda på företaget. Bostaden har produkter från Vitec för sin hyresadministration, uthyrning, teknisk förvaltning och driftsuppföljning. 
Nu har de valt att implementera Hello Ebbot i sin Vitec-lösning för att automatisera delar av sin kundkommunikation.

Hello Ebbot

Med teknologin Conversational AI erbjuder Hello Ebbot en plattform som dels låter kundservicemedarbetare chatta med kunder i ett funktionsspäckat verktyg, men också automatiserar dialoger med deras AI styrda chatbot Ebbot. Kombinationen av dessa två tillsammans menar Hello Ebbot är den perfekta mellanvägen mellan AI och personlig service. Effekter de kan se hos kunder är att hanteringstiderna går ner avsevärt, tillgängligheten ökar kraftigt, både medarbetare och kunder blir nöjdare, och resurser sparas in på sikt.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec
070-607 05 04

Länkar:

AB Bostaden i Umeå >> 
Hello Ebbot >>
Fler kundnyheter >>