CA Fastigheter utökar med Energiuppföljning

CA Fastigheter utökar med Energiuppföljning. Sedan tidigare har de Teknisk Förvaltning, Marknad och Hyra.

CA Fastigheter AB ingår i koncernen Claesson & Anderzén AB, ett familjeägt investmentbolag och har kontor i sex olika städer, från Stockholm i norr till Malmö i söder.  De förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter både i och utanför Sverige. 

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Daniel Måård, Vitec Fastighet
070-946 66 06

Länkar

CA Fastigheter
Fler kundnyheter