Catena driftsätter Teknisk Förvaltning

Med bas i Helsingborg utvecklar, äger och förvaltar Catena logistikanläggningar. Under januari månad driftsatte de Teknisk Förvaltning som en molntjänst.

Svarta radhus i trä med stora fönster

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. I Catenas bestånd finns terminaler för omlastning, logistik-, omni- och distributionslager samt fastigheter för citylogistik.

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

Länkar:

Catena >>
Fler kundnyheter >>