Eda Bostads AB - Utvecklas för sina hyresgäster

Eda Bostads AB har under några års tid valt att digitalisera sina processer och fokus har varit att underlätta för sina hyresgäster. Bland annat har de förenklat inloggnings-möjligheterna med Bank-ID på Mina sidor, samt att de skickar sina kontrakt digitalt för signering.

Vitt modernt lägenhetshus med balkonger och stora fönster.

Eda Bostad AB använder flera av Vitecs produkter sedan många år tillbaka. Bland annat använder de Vitec Hyra, Vitec Teknisk förvaltning, Vitec Marknad, Boplats Sverige, Vitec Kunskap, Vitec Energiuppföljning och Vitec Ekonomi. För att kunna digitalisera sina processer så har de Vitec Molntjänst och Vitec Kunskap, något som underlättat arbetet för deras medarbetare.

Eda Bostad AB’s VD Hans Helldin berättar: ”Vi har under några års tid kört Vitecs molntjänst och när vi implementerade Vitec Ekonomi i våras valde vi även att slå på Vitec Identity vilket möjliggör en tvåfaktorsautentisering. Detta för att på ett säkrare sätt hantera inloggningen och att identifiera att rätt användare får tillgång till systemet. Vi har alltid den senaste versionen av Vitecs system och Vitec Kunskap har underlättat för våra medarbetare. De har digitalt kunnat ta del av nyheter, tips & trix och webbinarium.”

Hans berättar även lite om hur de upplever kontakten och stödet från Vitec under åren som kund. ”Jag upplever att vi alltid får ett bra bemötande och att konsulterna alltid försöker tillmötesgå våra önskningar” och fortsätter. "Om det skulle finnas något att önska så skulle det kunna vara mer information om vilka idéer som kommer in från kunder och hur detta tas med i utvecklingsplanerna.”

I dagsläget har Eda Bostad AB även sneglat lite på Vitec ServicePaket och på frågan varför de går i de tankarna svarar Hans: ”Vi upplever att vi får bra hjälp och support idag, men vi tror att verksamhetsstöd kan ge oss en extra trygghet. Dessutom ger Vitec Kunskap vårt företag bra möjligheter att utveckla vårt systemanvändande och en kontaktperson som känner till vårt företag och hur vi vill utveckla oss digitalt är en stor fördel.”

Hans fortsätter och berättar hur han ser på framtiden. ”I vår kommun är gränshandeln en viktig del då den sysselsätter många invånare, till följd av covid-19 och att gränsen har varit stängd så har vi något färre ansökningar i Vitec Marknad i dagsläget. Vi hoppas på en snabb återhämtning så allt tar fart igen. Vi har bland annat ett renoveringsprojekt framför oss, samt att vi ständigt jobbar med att utveckla och förbättra för våra hyresgäster.

Avslutningsvis berättar Hans. ”Vi har under flera år uppgraderat våra digitala hjälpmedel, nu ska vi bli ännu bättre på att använda alla delar fullt ut!”

Fakta om Eda Bostads AB: Eda Bostads AB har funnits sedan 1942 och äger 877 lägenheter samt ca 50 lokaler fördelade på flertalet orter i kommunen. De är helägda av Eda kommun med uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsbeståndet är varierat med allt från traditionella hyreshus till enfamiljsvillor. Lokalbeståndet består av garage, affärs- och kontorslokaler.

 

Artikelskribent: Marie Löthman, Vitec