Effektiviserat arbete med Boplats Sverige

Genom att använda Boplats Sverige har Wigénsgruppen i Tranås effektiviserat sitt uthyrningsarbete.

Bild från Wigénsgruppen

Wigénsgruppen grundades 2017 av fyra Tranåsbor och har idag 186 hyresrätter, samt ett antal kommersiella fastigheter. Wigénshuset är den enskilt största fastigheten i ett totalbestånd på 26 000 kvadratmeter. Sedan 2020 används Boplats Sverige för uthyrning av lediga lägenheter och lokaler. 

Emma Stensson, som jobbar med uthyrning och marknadsföring på Wigénsgruppen, fick frågan varför de valde Boplats Sverige och upplevelsen har varit hittills:

- Det koncept Boplats Sverige med Vitec erbjöd, stämde väl överens med vad vi på Wigénsgruppen hade behov av att förbättra och utveckla för att nå ut till intressenter. Att arbeta i Vitec Online förbättrar och effektiviserar det dagliga arbetet, all information finns på ett och samma ställe samt att det är smidigt att hitta, lägga till och utföra ändringar. 

Vid de tillfällen det har uppstått problm har de blivit bemötta av kompetent personal från Vitec ServiceCenter och åtgärder har vidtagits. Rekommendationen från Wigénsgruppen är att använda Boplats Sverige tillsammans med andra Vitecsystem:

-Vi kan varmt rekommendera det till andra i vår bransch, säger Emma Stensson.