Eksjöbostäder uppgraderar till Vitec Energiuppföljning

För att effektivisera sin driftsuppföljning uppgraderar Eksjöbostäder till Vitec Energiuppföljning.

Ljusa lägenhetshus med stora balkonger och gräsmatta runt om

Eksjöbostäder bildades 1969, genom en sammanslagning av tre stiftelser och 1994 ombildades stiftelsen till aktiebolag. I dag har bolaget drygt 80 anställda och en omsättning på 89 miljoner kronor. De äger cirka 1 200 bostäder med en total yta på 80 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga hyran ligger strax under 900 kronor per kvadratmeter. Eksjöbostäder har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, kundservice, ekonomisk uppföljning, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre driftsystem E4 till Vitec Energiuppföljning.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >> 

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen kompletterar Eksjöbostäder med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Yvonne Staberg, Vitec
070-796 35 24

Länkar:

Eksjöbostäder AB >>
Fler kundnyheter >>