Eksjöbostäder väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Eksjöbostäder utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Svarta radhus i trä med stora fönster

Eksjöbostäder bildades 1969, genom en sammanslagning av tre stiftelser och 1994 ombildades stiftelsen till aktiebolag. I dag har bolaget drygt 80 anställda och en omsättning på 89 miljoner kronor. De äger cirka 1 200 bostäder med en total yta på 80 000 kvadratmeter. Den genomsnittliga hyran ligger strax under 900 kronor per kvadratmeter. Eksjöbostäder har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, kundservice, ekonomisk uppföljning, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu kompletterar de sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar 

Läs mer >>


För mer information kontakta

Yvonne Staberg, Vitec
070-796 35 24

Länkar:

Eksjöbostäder AB >>
Fler kundnyheter >>