Elastiska Hem

Vitec har deltagit som digitaliseringsexperter i Elastiska Hem, ett projekt finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova och som drivs av Kod Arkitekter. Projektet har precis avslutats och resultatet har summerats i en rapport.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

Rapport från Elastiska Hem - ett Vinnovaprojekt med Vitec som digital expert

Vitecs arbete har bedrivits av Mikael Georgsson och Kristofer Olsson på avdelningen Framtid och engagemanget har lagts i en digital temagrupp tillsammans med bland annat Ericsson, BoKlok, Telge Bostäder och Stena Fastigheter för att ta fram konkreta innovationsförslag som stödjer det elastiska hemmet, dvs stärker gemenskap och underlättar förvaltning och samverkan bland de boende och mellan de boende och förvaltningen. Syftet med hela projektet är att utveckla nya lösningar och boendeformer som underlättar resurssparande, delande och inkluderande och projektet tar sikte på hållbarhetsmålen i Agenda 30.

Rapporten innehåller en verktygslåda och riktar sig till de som har makt, medel och möjlighet att förändra vilket bland annat är fastighetsutvecklare och fastighetsägare, tjänstemän och politiker, bostadsrättsföreningar med flera. De aspekter av boendet som ingår i definitionen av ett elastiskt hem är:

 • Det fysiska rummet – Ökad flexibilitet och förändringsbarhet i hemmets yttre och inre miljöer, vad gäller såväl själva rummens utformning som användningen av rummen.
 • Sociala relationer – Utveckling av hemmet som arena för vardagsgemenskap och samarbete, för att stärka den sociala resiliensen i kollektivet, minska sårbarheten i vardagen för individen och nå högre klimatvinster genom kollektiva lösningar.
 • Organisering och ekonomi – Utforma hur boendet organiseras genom tillgång, avtal, kontrakt och överenskommelser som gör det lättare att matcha med individens förändrade behov och möjliggör effektivare användning av resurser genom olika typer av delning.

Rapporten innehåller verktyg inom följande områden:

 • Utmanas, utforska och utveckla tillsammans!
 • Säkra för delning och gemenskap i planeringen!
 • Gör boendet förändringsbart över tid!
 • Gör det lätt att dela bostadsyta!
 • Skapa plats för kretslopp i vardagen!
 • Låt utemiljön vara grogrund för gemenskap!
 • Erbjud digitala verktyg för gemenskap & förvaltning!
 • Ge stöd att förvalta gemenskap!
 • Anpassa affärsmodell för elasticitet!

Du hittar rapporten för hela projektet på http://elastiskahem.se/
Rapporten från digitaliseringsgruppen laddar du ner här >>