Emilshus väljer Vitec

Emilshus har valt Vitec som leverantör av ett nytt fastighetssystem.

Svarta radhus i trä med stora fönster

Emilshus grundades 2018 med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. I dagsläget består bolaget av cirka 52 fastigheter och med en uthyrningsbar yta om cirka 257 000m². Fastighetsbeståndet finns på tillväxtorter, med stor fokus på lokal närvaro och nära samarbetet med hyresgästerna. Smålandsregionen har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta etableringsorter.

Emilshus har valt Vitec som leverantör av nytt fastighetssystem som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. Första fasen av projektet är nu genomförd och leveransgodkänd. Nu arbetar de i nedan produkter för hyresadministration och ekonomi. I nästa fas kommer de implementera produkter för ekonomisk uppföljning.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel.
Läs mer här >>

Vitec Ekonomisystem

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För fastighetsbranschen hanterar systemet effektivt alla aspekter inom fastighetsförvaltning som till exempel flerbolagshantering, redovisning på upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, projektuppföljning, anläggnings- och inventarieredovisning med komponenthantering samt låneadministration.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

Länkar

Emilshus AB >>
Fler kundnyheter >>