Eslövs Bostads AB utökar produktfloran med Vitec Arena inklusive BankID

Eslövs Bostads AB utökar sin befintliga produktflora med Vitec Arena inklusive BankID. Sedan tidigare har de bland annat Vitec Energiuppföljning, Vitec Hyra, Vitec Marknad och Vitec Teknisk Förvaltning.

Flera lägenhetshus i orange, brunt och vitt med smidesjärnbalkonger

Eslövs Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och tar hand om cirka 2 200 hyresbostäder i kommunens samtliga tätorter. De ansvarar utöver detta för flera av kommunens specialbostäder, så som äldreboenden, gruppbostäder, kommersiella lokaler och skolor.

Vitec Arena

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande eller hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Eslövs bostads AB
Fler kundnyheter