Executive Property väljer Vitec som leverantör

Vikenbaserade fastighetskoncernen Executive Property väljer Vitec som leverantör av affärssystem för teknisk förvaltning, ekonomi för fastigheter och uthyrning med e-signering. De väljer även Vitec Arena (mina sidor för lägenhetssökande och hyresgäster) samt Servicepaket.

Bild från Executive Propety

Executive Property Europe AB är ett familjeägt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i så kallade ”A-lägen” i Öresundsregionen. De hyr ut kontors- och butikslokaler, men även hotell samt privatboenden. Dessutom ägs och drivs utvecklingsprojekt i form av Gertrudsvik Sjöstad samt fjällanläggningarna Storlien och Trillevallen.

Pia Brisenfeldt, ekonomichef på Executive Property, säger att Vitec valdes som leverantör på grund det breda utbudet av behovsanpassade system.

- Vi behövde ett heltäckande system anpassat för vår bransch som kunde hjälpa oss att både jobba och följa upp vår verksamhet på ett effektivt sätt och vi tror att Vitec kan hjälpa oss med detta. Vi tror dessutom att Vitec är ett system vi kan fortsätta vår tillväxtresa med, säger Pia.

För Executive Property, som förvaltar både kommersiella lokaler, hyreslägenheter och semesterdestinationer i flera länder var det viktigt att kunna arbeta från ett och samma system:

- Att det är ett heltäckande system var en stor fördel för oss; vi får affärssystem, hyresadministration, uthyrning, teknisk förvaltning och rapportering- och budgetstöd integrerat.

När det gäller valda moduler finns det två de särskilt ser fram emot: Vitec Verksamhetanalys och Arena. Det kommer att underlätta för både för Executive Propertys medarbetare med rapportering och budget, och "Mina sidor" ska leda till ökad service och tillgänglighet för hyresgäster. Utöver fördelen med att ha ett samlat system från en enda leverantör, tror Pia att arbetet kommer bli effektivare och servicen bättre.

- Vi kommer kunna förbättra vår kommunikation och service gentemot våra hyresgäster och vi kommer kunna digitalisera områden vi tidigare arbetat manuellt med. Det kommer förhoppningsvis innebära tidsvinster men också ökad kvalitet på det vi gör.

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21