Förvaltaren är nu i mål med sitt nya verksamhetssystem

Sundbybergs kommunala fastighetsbolag Fastighets AB Förvaltaren är nu i mål med sitt nya verksamhetssystem. Det har varit ett omfattande projektarbete som pågått i 1,5 år.

Vitt modernt lägenhetshus med balkonger och stora fönster.

Det var en väl genomförd upphandling som konsultbolaget Meta hjälpte Förvaltaren med. Vitec vann upphandlingen som räknas som ett av de större programvaruprojekten i fastighetsbranschen under 2015.

 Vi startade vårt största projekt genom tiderna, på över 4800 timmar. På leveranslistan stod:
• Vitec Hyra
• Vitec Teknisk Förvaltning
• Vitec Marknad
• Vitec Kundservice
• Vitec Webbplats
• Alla våra appar
 Till detta kom även utvecklingspunkter (bland annat Ärende- och Meddelandehantering), avancerad konvertering från flera databaser, integrationer mot Agresso, CGI, Marginalen med flera samt omfattande dokumentation.

 Projektet startade direkt efter semestern 2014. Innan arbetet påbörjades lades många timmar på workshops och dokumentation, för att specificera utvecklingspunkter, rutiner och den slutliga lösningen. Vi hade stor nytta av den 600-sidiga dokumentationen under projektets gång. Lösningsdokumentationen blev som ett kontrakt på hur den slutliga installationen skulle fungera.

 Vitecs projektgrupp bestod av 6 personer, ledda av Gudrun Nordström. Under projektets gång var det många på Vitec som bidrog, inte bara konsulter. Utveckling, produktledning, leverans och support var också delaktiga. Vi Jobbade tvärfunktionellt.

 Förvaltaren hade också en gedigen arbetsgrupp som med högt engagemang själva la över 8.000 timmar på projektet. De gjorde bland annat ett omfattande jobb med att acceptanstesta i sex veckor. Konsultbolaget Meta har också varit delaktigt i flera roller i projektarbetet.

 Vi gick i mål 1,5 år senare, skrev leveransgodkännande den 18/12, exakt på dagen enligt den ursprungliga projektplanen.

 Gudrun Nordström, projektledare, delar med sig av några framgångsfaktorer. ”Det inledande arbetet med att dokumentera den slutliga lösningen gjorde att vi kunde undvika att projektet svällde, vi var noga med att göra det vi hade kommit överens om och inget extra", berättar Gudrun. "Ett bra samarbete mellan alla parter är en förutsättning för ett lyckat projekt och att man omger sig med duktiga och ansvarstagande kollegor. Det är fantastiskt att vi lyckades leverera ett sådant omfattande projekt på exakt utsatt dag."

 Förvaltaren, Meta och Vitec kan alla glädjas åt ett framgångsrikt projekt slutfört på tid, med avsedd effekt och inom budget!


Artikelskribent: Karin Liiw, Vitec