Gälaren i Luleå effektiviserar internutbildning med Vitec Kunskap

Galären är en familjeägd företagsgrupp inom fastighetsområdet med kontor i Luleå och Stockholm. Deras inriktning är en hållbar utveckling av bostäder, kommersiella lokaler och samhällsbyggnad, och de har hittills tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete. Deras nyligaste tillskott i portföljen är blivit Vitec Kunskap – den webbaserade utbildningsportalen.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

 Det var när Galären i Luleå medverkade på VitecDagarna i oktober förra året som de först hördes talas om Vitec Kunskap, som är Vitecs nya koncept för webbaserad utbildning. Kunskapsportalen erbjuder både livestreamade webbinarier, inspelade webbinarier och nyhetsgenomgångar samt filmguider och textguider. Galärens första intryck av Vitec Kunskap var positivt, och då de är en relativt ny kund hos Vitec så fanns ett stort behov av mycket användarutbildningar. Robert Fogelkvist, Controller på Galären, är en av de som var med och fattade beslutet att utöka portföljen med Vitec Kunskap, och han ser många fördelar med webbaserad utbildning.
”Framförallt är fördelen att man utbildar sig löpande under året, istället för att kanske gå på en användarträff per år och då försöka ta till sig all information på en gång. Med webbaserad utbildning kan man ta det i den takt man vill och när man vill, och i mer korta och riktade utbildningar. Ytterligare fördelar är att man kan se om utbildningen ifall man glömt något, samt att man vågar ställa frågor till kursledaren som man kanske inte vågat om man suttit i en stor grupp” konstaterar Robert. 

 Tidigare så har utbildningen i Vitecs produkter kommit direkt från konsulter på Vitec som utbildade personalen på Galären, som i sin tur hållit internutbildningar med övrig personal, men i och med Vitec Kunskap hoppas Robert Fogelkvist kunna effektivisera processen. Själva beslutet att teckna Vitec Kunskap var ett beslut som, enligt Robert själv, låg helt rätt i tiden.
”Vi har under 2017 införskaffat de flesta av modulerna i Vitec Fastighet, och har under tiden för implementeringen varit några stycken från varje avdelning hos oss i projektgruppen” berättar Robert. ”Nu kvarstår arbetet med att få ut kunskapen till alla på företaget, och där tror jag att Vitec Kunskap kommer att vara till stor hjälp! Alla kan i sin egen takt utbilda sig på sitt område och lättare hitta manualer om de stöter på problem”. 
Vitec Kunskap har tagits emot med stor glädje internt hos Galären, och Robert påpekar att medarbetarna verkligen ser fördelarna med att det under en och samma plats finns guider och kurser att söka på. 

 Han hoppas på att Vitec Kunskap kommer att hålla löftet om ett framtida brett utbud av kurser i samtliga moment i processerna i alla moduler. Han ser stor potential med Vitec Kunskap, och vill bland annat att webbinarieutbudet ska utökas ytterligare.
”Givetvis förstår vi att kunskapsportalen är under uppbyggnad, och vi ser verkligen fram emot när det finns material till samtliga moduler och den blir mer komplett” avslutar Robert.

”Det är så otroligt roligt att flera av våra kunder känner ett så stort engagemang i Vitec Kunskap och att de kommer med tips på hur portalen kan utvecklas – det är precis det vi har strävat efter; att bygga upp den kunskapsportal som våra kunder vill ha” kommenterar Therese Ericson, utbildningsansvarig på Vitec. ”Jag ser verkligen fram emot resan som Vitec Kunskap kommer att göra under året, och hoppas på att våra kunder kommer att ha stor nytta av kunskapsbanken både det här året och kommande år!”

 

 

Vill du veta mer om Vitec Kunskap? Kontakta Therese Ericson »


Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec