Gladsheim övergår till molnet och väljer Servicepaket

För snabbare, säkrare och mer omfattande service väljer Gladsheim molntjänst och Servicepaket Grund.

Fokus på staty och bänk, omgiven av gräsmatta och flera lägenhetshus

Gladsheim fokuserar på hyresbostäder och förvävar, förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska städer. Ordet "gladsheim" kommer från fornnordiska mytologin och betyder "ljust hem", som belyser ambitionen att erbjuda trivsamma lägenheter. Bolaget grundades 2018 och beståndet är uppdelat i två regioner: Mälardalen och Väst.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.

I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta:

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar:

Gladsheim>>
Fler kundnyheter >>