Gnestahem väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Gnestahem utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Svarta radhus i trä med stora fönster

Gnestahem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar 890 lägenheter varav ca. 800 ligger i Gnesta tätort. De har också ett 20-tal kommersiella lokaler i Gnesta Kommun. 35 personer arbetar på bolaget inom områdena ledning, förvaltning, lokalvård, kundservice och ekonomi. 
Gnestahem har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, kundservice, webbplats, förvaltning och underhåll. Nu har de kompletterat sin Vitec-installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:
• Webbinarium
• Filmguider och textguider
• Utbildningspaket
• Inspelade nyhetsgenomgångar
• Inspirationsföreläsningar

Läs mer >>

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar:

Gnestahem AB >>
Fler kundnyheter >>