Gudrun Nordström, CSM, jobbar nära kunderna

Gudrun Nordström arbetar som Customer Success Manager (CSM) på Vitec och är den person kunden möter löpande och har ett nära samarbete med. Hennes roll är att vara både kontaktperson och bollplank och se till att Vitec levererar den höga service kunden förväntar sig i deras servicepaket.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som produktstöd, verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister med mera. Det finns 3 olika storlekar på paketen, GRUND, STOR och STOR + och det som avgör vilket man ska välja är vilken storlek det är på bolaget, men kanske framförallt var man är i sitt digitaliseringsarbete. Man kan byta paket uppåt och neråt år från år om man önskar beroende på behov. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

Kunderna får en utpekad CSM som är övergripande kundansvarig och ett bollplank som ser till att kunden får rätt resurser vid rätt tillfälle. I Vitecs ServicePaket ingår även tillgång till support från våra mest erfarna verksamhetskonsulter, utöver det ingår även Vitec Kunskap som är ett webbaserat utbildningsprogram som säkerställer att kunden alltid har tillgång till den senaste kunskapen om Vitecs produkter.

Gudrun Nordström arbetar som CSM, Customer Success Manager, på Vitec och är den person kunden möter löpande och som känner till kundens verksamhet och processer. Hennes roll är att vara både kontaktperson och bollplank och se till att Vitec levererar den höga service kunden förväntar sig efter nivå och innehåll i paketen. På frågan vad det roligaste med tjänsten är svarar Gudrun ”Det är både roligt och utvecklande att jobba nära kunderna och det känns extra stimulerande om man lyckas bidra till att utveckla deras processer och systemstöd.”

Vi bad Gudrun berätta lite om Vitec ServicePaket och vilka fördelarna är med detta.  ”Vitec ServicePaket är en paketering av det stöd man kan förväntas behöva ha av oss där vi kan vara offensiva tillsammans med våra kunder, istället för att vi ska bli tillfrågade i slutskedet av kundens arbete att digitalisera verksamheten så gör vi resan tillsammans.”

Gudrun fortsätter ”Fördelarna med Vitec ServicePaket är att det är svårt för ett utomstående konsultbolag att driva detta arbete för kunden, då det är vi på Vitec som snabbt kan dirigera resurser och som är expert på Vitecs system och vi har många års erfarenhet från andra kunder som använder Vitecs system. Vi samarbetar däremot ofta med kunders externa konsulter, digitaliseringsansvariga och med systemansvariga.”

Vitec hoppas att våra kunder ska se nya möjligheter av att arbeta nära tillsammans och nå de mål som företaget önskar inom effektivitet, arbetsglädje och kunskap.


Artikelskribent: Marie Löthman, Vitec