Hållbarhet genom digitalisering

Vi ser fram emot kommande VitecDagarna som detta år har temat hållbarhet. Många pass kommer att handla om hållbarhet genom digitalisering och vi frågade också våra kunder om deras bästa tips på hur de ser att våra system ger hållbara effekter. Denna hållbarhetstävling fick många fina bidrag och efter en tids bedömning har vi nu en vinnare.

På Studentbostäder i Norden, SBS, jobbar Magnus Jägre som hållbarhets- och innovationschef sedan 2021. Hans bästa tips var att använda Vitec Energiuppföljning:

”På ett mycket effektivt sätt får vi kontroll på vår förbrukning, våra förbättringar och hur vårt bolag kan förbättra våra miljövärden. Integration med insamlingsverktyg som Metry bidrar också till ytterligare möjligheter att få kontroll på kostnader/tariffer, och andra viktiga parametrar för vår eget val av åtgärder i fastigheterna.”

Utöver minskad förbrukning av energi arbetar SBS jobbar med hållbarhet ur flera perspektiv:

- Vi har delat in det i olika områden: socialt jobbar vi med att kunna erbjuda prisvärda studentbostäder till studenter runt om i Norden och satsar på lokala aktiviteter för att minska risken för socialt utanförskap. Till exempel organiserar vi fritidsaktiviteter som innebandylag och PT på plats vid utegym. Vi återanvänder också resurser genom att plocka reservdelar från ett område i landet och skicka dem till ett annat där vi haft liknande utrustning som nu kan få ett längre liv, säger Magnus Jägre.

Framöver tror Magnus att hållbarhetsarbetet kommer få ett större fokus. Fastighetsbolag världen över står för en stor del av klimatavtrycket, som bland annat FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport påvisar. Branschen kommer att behöva göra konkreta förändringar, båda externt och internt, menar Magnus:

-  Det kommer vara större fokus på hela livscykeln. Från återvunnet eller jungfrumaterial till destruktion och återställning kommer ställas större krav på. Även rapportering och transparens kommer vi se ökade krav på. Vi har en slogan på SBS myntat från ett annat uttryck. GDPR, Gör Det På Riktigt.

Stort grattis till SBS!

Vinsten är en donation till Naturskyddsföreningens klimatarbete åt Studentbostäder i Nordens vägnar. VitecDagarna hålls den 28 – 29 april på Clarion Arlanda, med över 70 olika seminariepass för våra kunder.