Härjegårdar köper in Arena och Servicepaket

Härjegårdar väljer Vitec Arena (mina sidor) samt Servicepaket.

Härjegårdar Fastighets AB är ett fastighetsbolag som ägs av Härjedalens Kommun. Härjegårdar äger och förvaltar hyresbostäder och diverse lokaler (ex äldreboenden och affärslokaler)  inom Härjedalens Kommun. Vidare ansvarar fastighetsbolaget för förvaltning och det löpande underhållet avseende merparten av Härjedalens kommuns fastigheter så som skolor, förskolor, bibliotek, idrottsanläggningar mm.

Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

ServicePaket

Vårt ServiceCenter stöttar våra kunder med snabb, effektiv och högkvalitativ support. Med ServicePaket ingår fler nivåer av stöd och ökade möjligheter att påverka.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Fastighet
076-545 38 21

Länkar

Härjegårdar    Fler kundnyheter