Hammaröbostäder uppgraderar och väljer Vitec Molntjänst

Hammaröbostäder har nu uppgraderat till Vitec Hyra som molntjänst och samtidigt flyttat hela sin Vitec-installation till molnet.

Moderna lägenhetshus i sten och trä, i vitt och brunt

Hammaröbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag i Hammarö kommun, som är Värmlands till ytan minsta kommun med bara 57 km² mark. Kommunen utgörs av en halvö i norra Vänern alldeles söder om Karlstad där älv möter öppet vatten. Hammaröbostäder äger, förvaltar och hyr ut cirka 1000 hyresrätter där också särskilda boendeformer ingår, samt ett antal lokaler.
Hammröbostäder har sedan tidigare Vitecs programvaror för hyresadministration, uthyrning, energiuppföljning, teknisk förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra som molntjänst och samtidigt flyttat hela sin Vitec-installation till Vitec Molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Helene Larsson-Schöön, Vitec
070-633 12 60

Länkar

AB Hammaröbostäder >>
Fler kundnyheter >>