Hedern väljer Vitec Hyra

Hedern har implementerat Vitec Hyra som molntjänst för att effektivisera sin hyresadministration.

Svarta radhus i trä med stora fönster

Hedern Fastigheter äger, förvaltar och förädlar kontor, bostäder och kommersiella fastigheter inom Sundsvalls kommun. Deras fastigheter består av ca 118.000 m² yta, varav 30 % av ytan utgörs av bostäder och 70 % lokaler. Nu har de implemnterat Vitec Hyra och har valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel.
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar

Hedern Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>