HFAB, Halmstad Fastighets AB väljer Vitec Molntjänst

För att effektivisera sin driftsuppföljning flyttar HFAB sin installation av Vitec Energiuppföljning till Vitec Molntjänst.

Vitt lägenhetshus med stora balkonger

HFAB, Halmstads Fastighets AB, är ett bostadsbolag med över 100 anställda. Med cirka 11 000 lägenheter och 300 lokaler i kommunen är de den största och marknadsledande aktören på Halmstads fastighetsmarknad. Det innebär att de är och ska vara en drivande part i många utvecklingsfrågor kring boende och stadsdelar som påverkar människor som bor och verkar inom kommunen. Nu har de flyttar sin Vitec-installation till molnet för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >> 

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen så använder HFAB Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar:

Halmstads Fastighets AB >>
Fler kundnyheter >>