Höganäshem väljer Vitec ServicePaket

Höganäshem har valt Vitec ServicePaket Grund för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Moderna lägenhetshus i sten och trä, i vitt och brunt

Stiftelsen Höganäshem startade sin verksamhet redan 1953. Idag är AB Höganäshem ett modernt bostadsföretag med ca 1400 lägenheter. Bolaget förvaltar och sköter sina egna fastigheter med hjälp av sakkunniga experter inom respektive områden. Höganäshem har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, marknadsföring, förvaltning och underhåll. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Grund.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec.
Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.
I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår i Vitec ServicePaket. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information 

Nils Waldemarson, Vitec
070-607 05 04

Länkar

AB Höganäshem >>
Fler kundnyheter >>