Hyreshuset i Katrineholm adderar Energiuppföljning

Hyreshuset i Katrineholm adderar Energiuppföljning. Sedan tidigare har de Teknisk Förvaltning, Marknad samt Hyra.

Hyreshuset i Katrineholm har varit verksamma i Katrineholm i 50 år. De äger och förvaltar drygt 1000 lägenheter och 90 lokaler. 

Energiuppföljning

Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Fredrik Forsberg, Vitec Fastighet
073-419 82 11

Länkar

Hyreshuset i Katrineholm
Fler kundnyheter