InnoVitec - våra yngsta stjärnor på Vitec Bygg & Fastighet

I början av året startades InnoVitec, ett självstyrande nätverk för alla unga inom Vitec Bygg & Fastighet.

InnoVitec består av medarbetare under 30 från hela Sverige med rollen att agera bollplank för interna såväl som externa frågor. Det kan vara alltifrån förslag från hur vi kan attrahera fler unga vid rekrytering, hur vi ska arbeta för att behålla våra unga förmågor, till hur vi ser på service om 5 år. Tanken och önskan är även att samarbeta med våra kunder, både som bollplank och som ett utökat nätverk där även kundernas unga förmågor görs delaktiga.

"För oss i företagsledningen är det här ett fantastiskt sätt att ta till oss nya influenser och få ett kreativt bollplank i alla typer av frågor. Det blir en dialog med nya infallsvinklar som förhoppningsvis gör oss mer innovativa framöver" säger Åsa Rådbo, initiativtagare och sponsor för InnoVitec samt medlem av ledningsgruppen.

Ledningen av InnoVitec består av ordförande Ronja Stenvall och vice ordförande Filip Skogbergs. InnoVitec har just nu 11 medlemmar och har under våren vuxet med flera nya medarbetare.

Kontakta oss!

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om InnoVitec, eller kanske hitta ett samarbete.

Åsa Rådbo
Mejl: asa.radbo@vitecsoftware.com