Junehem utökar med Energiuppföljning

Junehem utökar med Energiuppföljning för att samla in och analysera data för energi, kostnader och miljöpåverkan. Sedan tidigare har de Hyra, Kunskap, Marknad och Teknisk Förvaltning.

Junehem AB är bostadsbolaget som bildades 2019 genom en sammanslagning av de tidigare bostadsbolagen AB Bankerydshem, Grännahus AB, Norrahammars Kommunala Bostäder AB, Bottnaryds Bostads AB och Visingsöbostäder AB.

Junehem äger och förvaltar cirka 2 700 bostäder i kommundelarna Bankeryd, Bottnaryd, Gränna, Hovslätt, Kaxholmen, Norrahammar, Månsarp, Skärstad, Taberg, Tenhult, Visingsö, Ödestugu och Ölmstad. Dessutom har de cirka 200 lokaler som är uthyrda till olika verksamheter.

Energiuppföljning

Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Junehem    Fler kundnyheter