Kallfält Byggnads AB driftsäkrar i molnet med Vitec ServicePaket

Källfelt Byggnads AB är ett familjeägt fastighetsbolag som idag förvaltar ca 1.300 lägenheter och ca 90.000 kvm lokalyta i Göteborg och Stockholm. I koncernen finns även Dockyard Hotel AB som bedriver hotell-, restaurang- och konferensverksamhet på Nya Varvet i Göteborg.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

Källfelt Byggnads AB har tagit ett strategiskt beslut att gå över till en molnbaserad IT-lösning för företaget och det var starten för Vitec ServicePaket*. ”Då Vitec är vårt viktigaste affärssystem kräver det att vi har en bra och driftssäker lösning.” säger Martin Ekström, Ekonomichef på Källfelt Byggnads AB.

I arbetet med att dokumentera och effektivisera processerna behövde de ha stöd från Vitec som systemleverantör. Martin tycker att kontakten och stödet från Vitec har varit bra redan från starten av projektet och berättar att de har haft ett uppstartsmöte med Alexander Cardley, CSM på Vitec (Customer Success Manager). Alexander är Källfelt Byggnads AB’s kontaktperson och övergripande kundansvarig på Vitec och även han tycker att uppstartsmötet var bra. ”Det märktes att de var förväntansfulla att komma igång!” berättar Alexander och fortsätter: ”Fokus var på att få ett ännu bättre helhetsgrepp över produkterna och samordna arbetsprocesserna ännu mer, samt få alla att arbeta i produkterna på ett så effektivt sätt som möjligt.

På frågan om det var några speciella utmaningar under projektet svarar Martin: ”Utmaningen var vid start och relaterat till övergången till molnversionen av programmen, där användarna fick ladda ner programmet till sina datorer. Problemet som uppstod var att användarnas password inte hade ställts om enligt de instruktioner som vi fick av teknikern på Vitec. När problemen påtalades rättades det snabbt till.

Enligt Martin är den största fördelen med Vitec ServicePaket är att de får en CSM, som är deras naturliga kontakt och som löpande kan se till att Källfelt Byggnads AB får ett så bra stöd som möjligt från Vitec. ”En annan fördel är att vi alltid har den nyaste versionen av programvaran och inte behöver ta beslut på att göra (eller inte göra) uppdateringar när nya versioner kommer från Vitec” fortsätter Martin, men tillägger: ”när man gör den ekonomiska kalkylen för att välja Vitec ServicePaket bör man även ha med om man kan få några fler effektiviseringsvinster, som kanske inte är så lätt att räkna på alla gånger.

Källfelt Byggnads AB fortsätter sin digitala resa i molnet, och resan med Vitec ServicePaket har bara börjat!

*Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som produktstöd, verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister med mera. Vitec ServicePaket finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service. Läs mer här »

 

Artikelskribent: Marie Löthman, Vitec