Karlskronahem utökar sitt serviceutbud

Karlskronahem väljer att lägga till Servicepaket Grund till sitt befintliga utbud av Vitecsystem: Teknisk Förvaltning, Marknad, Hyra, Kundservice och Energiuppföljning.

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Karlskronas största bostadsbolag Karlskronahem har 3 700 hyresrätter i sitt bestånd, nästan 400 studentlägenheter, ett tioal omsorgsboenden samt ett mindre antal kommersiella lokaler. Bolaget ägs av Karlskrona kommun och förvaltar cirka 35 procent av hyresrätterna i kommunen. 

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.

I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta:

Martin Salomonsson, Vitec Bygg & Fastighet
070-779 97 57

Länkar:

Karlskronahem>>
Fler kundnyheter >>