Karlskronahem väljer Vitec Energiuppföljning

Karlskronahem uppgraderar till Vitec Energiuppföljning som molntjänst för att effektivisera sin driftsuppföljning.

Fokus på staty och bänk, omgiven av gräsmatta och flera lägenhetshus

Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag, som äger och förvaltar cirka 3 700 hyresrätter. Bolaget ägs av Karlskrona kommun och i beståndet finns hyresrätter, nästan 400 studentbostäder, ett tiotal omsorgsboenden och ett mindre antal kommersiella lokaler. Sammanlagt äger Karlskronahem cirka 35 % av hyresrätterna i kommunen. Karlskronahem har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, driftsuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de uppgraderat sitt äldre driftuppföljningssystem till Vitec Energiuppföljning som molntjänst.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >> 

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen kompletterar Karlskronahem med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Fredrik Strandh, Vitec
073-660 34 30

Länkar

AB Karlskronahem >>
Fler kundnyheter >>