KKB Fastigheter AB utökar produktfloran ytterligare

KKB Fastigheter AB byter från Vitec Marknad, som de har haft sedan 2016, till Vitec Arena. De utökar även sin befintliga produktflora med BoPlats Sverige och Vitec Servicepaket.

KKB Fastigheter AB är ett familjeföretag som förvaltar och utvecklar fastigheter i Nora och Örebro. Företaget arbetar med utveckling av äldre fastigheter, men även med nybyggnation. Som fastighetsägare äger KBB Fastigheter AB och förvaltar bostäder, verksamhetslokaler och industrilokaler. 

Vitec Arena/Mina sidor

Mina sidor är kommunikationsplattformen allt en sökande och hyresgäst kan behöva i sin kontakt med sin hyresvärd. Hela sökandeprocessen hanteras på samma plats för att sedan när den sökande övergår till hyresgäst få tillgång till kontrakt, information och allt kring ärenden, beställningar och tidsbokningar.

Boplats Sverige

Boplats Sverige är en marknadsplats för hyresrätter där sökanden i hela Sverige kan hitta förstahandskontrakt. Tjänsten, som är helt gratis för de bostadssökande, underlättar sökandet efter hyresgäster och lediga hyreslägenheter i hela Sverige. Genom Vitec Marknad har ni fri tillgång till att använda Boplats Sverige för era lägenheter.

Vitec ServicePaket

Vårt ServiceCenter stöttar våra kunder med snabb, effektiv och högkvalitativ support. Med ServicePaket ingår fler nivåer av stöd och ökade möjligheter att påverka.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar

KKB Fastigheter AB
Fler kundnyheter