Knivsta kommun – säkert system för behörigheter

År 2003 bildades Knivsta kommun när Uppsala kommun delades upp i två. Kommunen har två kommunala bostadsbolag – Knivstabostäder för bostäder och Kommunfastigheter i Knivsta som förvaltar verksamhetslokaler som förskolor, skolor och sporthallar.

Pia Haglund har jobbat som bostadshandläggare på Knivsta kommun sedan 2016, med en bakgrund hos Knivstabostäder och Kommunfastigheter i Knivsta. Sedan starten på kommunen har det varit en självklarhet att använda Vitec som leverantör av fastighetssystem. En funktion som används flitigt är Vitec Identity, som möjliggör gemensam autentisering och inloggning för olika Vitec-produkter. För Knivsta kommun blir det ett sätt att hålla koll på användare i systemet, menar Pia:

”Med Vitec Identity får vi nu en säker tvåstegsinloggning. När en anställd börjar i kommunen blir personen registrerad i kommunens AD och får från början rätt behörighet i Vitec. När den anställde slutar avslutas användarkontot automatiskt. Med Vitec Identity behöver jag inte registrera och avsluta en användare manuellt, eller ta reda på eller via omvägar få höra om en person har slutat. Med Vitec Identity får man ett användarkonto som alltid är aktuellt och säkert.”

Stödet från Vitec har funnits kontinuerligt från början. ”Kontakten och stödet av Vitec har varit mycket bra. Eftersom både kommunens IT-avdelning och Vitecs projektledare har varit med på alla möten har det fungerat jättebra. Har det kommit upp några frågor så har de oftast löst sig under mötet eller de närmaste dagarna,” säger Pia.

Läs mer om Vitec Identity här >>

Artikelskribent: Julia Brandt