"Knowledge for the future"

Vitec Bygg & Fastighet stödjer som en del i vårt hållbarhetsarbete ett projekt för läskunnighet i engelska i en kåkstad i utkanten av Johannesburg, Sydafrika. Vi kallar projektet "Knowledge for the future!"

Projektet drivs av volontärorganisationen EduFun och rullas ut på Diepsloot Combined School under 2022. Skolan har över 2000 barn från årskurs 0 till 12. Det är i genomsnitt 60 elever i varje klass.

Nyckeln för att komma in på högre utbildning eller få anställning efter skolan är att kunna läsa och skriva på engelska. De elever som deltar i detta program kommer att ges både kunskap och fördelar för att kunna bryta sig ur fattigdomen. Målet med projektet är att i slutet av 2022 ska 400 elever som är 8-9 år fått lära sig läsa och skriva engelska.

Vitec Bygg & Fastighets tidigare VD Magnus Persson förklarar: "Vi vill vara med och bidra med det vi kan och göra det över tiden. Att hjälpa en skola i ett väldigt fattigt område gör att drömmar kan förverkligas för eleverna, drömmar som annars kanske stannat vid att vara just drömmar."

Hittills har 16 lärare valts ut från en grupp arbetslösa utexaminerade före detta elever från Diepsloot Combined School. De utvalda lärarna får en ackrediterad handledarutbildning, arbetslivserfarenhet och en minimilön för sitt deltagande. Både den nya kompetensen och erfarenheten kommer även att göra dem mer anställningsbara och/eller motiverade att studera vidare inom utbildningsområdet i framtiden, vilket i sin tur ger större möjlighet till en ljusare framtid.

Fakta Diepsloot:

Diepsloot, löst översatt som "djupt dike" på afrikaans, är en av Johannesburgs mest tätbefolkade kåkstäder. Diepsloot inrättades 1994, av vad som vid den tiden var känt som: "The Rand Provincial Administration"; för personer som från början hade vräkts från fyra informella bosättningar runt Johannesburg.

Kåkstaden består av helt statligt subventionerade bostäder, tegelhus byggda av markägare, delvis statligt subventionerade hus samt plåtskjul. Det finns uppskattningsvis över 50 000 plåtskjul tillsammans med mer än 8 000 formella bostäder och självbyggda boenden och ett litet antal bankfinansierade hus.

På mindre än 20 år har Diepsloot vuxit till ett livligt område som täcker cirka 5 kvadratkilometer med en befolkning på mer än 350 000. Statistik Sydafrika säger att Diepsloot har en sysselsättningsgrad på endast mellan 53 - 56 %. Trots sina socioekonomiska utmaningar är Diepsloot ett levande område med invånare som är optimistiska och fast beslutna att skapa bättre liv för sig själva.

Om du vill veta mer, eller intresserad av att starta ett nytt projekt tillsammans med oss på Vitec, maila Gudrun på: gudrun.nordstrom@vitecsoftware.com