Krambo i mål med uppgraderingen till Vitec Fastighet

Krambo Bostads AB har sedan många år haft Vitecs system Vertex Fastighet. I februari i år kom de i mål med uppgraderingen av samtliga programvaror till Vitec Fastighet. Projektet påbörjades för över sex månader sedan. ”Mycket av tiden i projektet har gått åt att rensa i register och säkerhetsställa en så bra konvertering som möjligt” säger David Berglund, IT-ansvarig på Krambo.

Lägenhetshus i vit sten med trähus bakom.

Projektet med att konvertera från Vertex Fastighet till Vitec Fastighet drog igång på allvar i september 2015, med en workshop på plats i Kramfors. Vitecs projektgrupp bestod av 6 personer, ledda av Jenny Beurling. Driftsättningen var satt till februari 2016, och på leveranslistan stod uppgradering till:
• Vitec Hyra
• Vitec Marknad
• Vitec Kundservice
• Vitec Verksamhetsanalys
• Vitec Teknisk Förvaltning inklusive appar
• Vitec Energiuppföljning
 Krambo köpte även till Vitecs webbplatslösning och extra objektgrupper i Marknad för administration av p-plats kö.

 Projektet innehöll en del utmaningar, Jenny säger: ”Den största utmaningen var konverteringarna från Vertex till Hyra och Teknisk Förvaltning”. David Berglund på Krambo säger också att uppgraderingen till Teknisk Förvaltning var en av de större utmaningarna, och att få igång underhållet på ett bra sätt. ”Ett eftersatt register skapar problem vid en konvertering, så mycket av tiden […] har gått åt till att rensa i register och säkerhetsställa en så bra konvertering som möjligt”, säger David.

 Samarbetet mellan Vitec och Krambo har varit avgörande i utfallet och alla är överens om att det var en mycket bra sammansatt projektgrupp. Krambo lade själva ner mycket tid i projektet och säger att det, tillsammans med ett stort engagemang och gensvar både från Vitec och internt, har varit nycklarna till framgång. Ledningen på Krambo gav David och hans kollegor mycket tid att arbeta med projektet, vilket han ser som en förutsättning. ”David på Krambo har varit väldigt drivande på sin sida. Ett projekt blir inte bra om bara den ena parten jobbar. Det har varit tryggt att ha David ”på andra sidan””, sammanfattar Jenny.

 I slutändan motsvarade uppgraderingarna förväntningarna som fanns hos Krambo och David menar att med den här typen av uppgraderingar så gäller det att vara öppen för nya arbetssätt och även vara kreativ i att hitta nya lösningar. ”Sedan hoppas man att fler bra funktioner tillkommer i framtida utveckling av systemet, och där har vi redan fått vara med och påverka. Det känns kul och inspirerande”, tycker David.

 Projektet roddes i hamn i februari, och både från Krambo och Vitec’s sida kan man konstatera att det var ett lyckat projektarbete som levererades på utsatt tid. Engagemanget och kompetensen hos båda parterna har varit två viktiga ingredienser.


Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec