Kungälvs kommun väljer Vitec Hyra

Kungälvs kommun uppgraderar till Vitec Hyra som molntjänst för att effektivisera sin hyresadministration.

Ljusa lägenhetshus med stora balkonger och gräsmatta runt om

Kungälvs kommun har sedan tidigare Vitecs program för hyresadministration, ekonomisk uppföljning, teknisk förvaltning samt energiuppföljning. Nu har de uppgraderat sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra och har valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 

Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Helene Larsson-Schöön, Vitec
070-663 12 60

Länkar

Kungälvs kommun >>
Fler kundnyheter >>