Länsgården Fastigheter väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Länsgården Fastigheter utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Länsgården Fastigheter AB ägs av Region Örebro län och bidrar genom nybyggnation och utveckling av fastigheter till att skapa nya möjligheter i boendet och lösa behovet av verksamhetsanpassade lokaler. Bolaget är självfinansierat och förvaltar 145 000 kvadratmeter. Hyresgäster är huvudsakligen kommuner i länet och Region Örebro län. Hos dem bor, arbetar, utbildar sig och vårdas fler än 100 000 länsbor. Av bolagets 800 bostäder hyrs tre fjärdedelar ut till boende med särskilda behov som seniorboende, äldreboende, gruppboende och möblerat korttidsboende.
Länsgården Fastigheter har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, kundservice, energiuppföljning, teknisk förvaltning och underhåll. Nu har de kompletterat sin Vitec-installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:
• Webbinarium
• Filmguider och textguider
• Utbildningspaket
• Inspelade nyhetsgenomgångar
• Inspirationsföreläsningar

Läs mer >>

För mer information om Vitec Kunskap kontakta

Therese Ericson, Vitec
08-705 38 11

Länkar

Länsgården Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>