Laholmshem uppgraderar till Vitec Molntjänst och väljer Vitec ServicePaket

För att effektivisera sin administration och förvaltning flyttar Laholmshem hela sin Vitec-installation till Vitec Molntjänst. De har också valt Vitec ServicePaket Grund för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Laholmshem AB

Laholmshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Laholms kommun. De äger och förvaltar c:a 1500 lägenheter. Med sitt utmärkta läge, underbar natur och nära till stranden erbjuder de många tilltalande lägenheter i nästintill alla tätorter i Laholm. Laholmshem har sedan tidigare Vitecs produkter för att hantera sin hyresadministration, uthyrning, kundservice, ekonomiska uppföljning, energiuppföljning, tekniska förvaltning och underhåll. Nu har de valt att flytta hela sin Vitec-installation till molnet för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. De har också tecknat avtal för Vitec ServicePaket Grund för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med våra kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.

I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec
070-607 05 04

Länkar

Laholmshem AB >>
Fler kundnyheter >>